Judoclic et Le Guide du Judo Jujitsu   

 

 TECHNIQUES

www.judoclic.com

 

Lexique 

NAGE-WAZA : Les TECHNIQUES de PROJECTION

TE-WAZA : Les techniques de bras

ipon-seoi-nage kata-guruma kushiki-daoshi
morote-gari morote-seoi-nage tai-otoshi
te-guruma sukui-nage uki-otoshi

KOSHI-WAZA : Les techniques de hanche

hane-goshi harai-goshi
koshi-guruma o-goshi
tsuri-komi-goshi uki-goshi
ushiro-goshi utsuri-goshi

ASHI-WAZA : Les techniques de jambes

ashi-guruma de-ashi-barai harai-tsuri-komi-ashi
hiza-guruma ko-soto-gake ko-soto-gari
ko-uchi-gari o-guruma okuri-ashi-barai
o-soto-gari o-soto-otoshi o-uchi-gari
sasae-tsuri-komi-ashi uchimata  

SUTEMI-WAZA : Les techniques de sacrifices

soto-makikomi sumi-gaeshi tani-otoshi
tomoe-nage yoko-tomoe-nage uchi-makikomi
uki-waza ura-nage yoko-guruma
yoko-otoshi yoko-gake tawara-gaeshi

KATAME-WAZA : Les TECHNIQUES de CONTROLE

OSAE-KOMI-WAZA : Les techniques d'immobilisations

hon-gesa-gatame kata-gatame kami-shio-gatame
tate-shio-gatame yoko-shio-gatame makura-gesa-gatame
ushiro-gesa-gatame kuzure-gesa-gatame kuzure-kami-shio-gatame
kuzure-tate-shio-gatame kuzure-yoko-shio-gatame  

SHIME-WAZA : Les techniques de strangulation

kata-juji-jime gyaku-juji-jime nami-juji-jime
ashi-gatame-jime hadaka-jime kata-ha-jime
morote-jime okuri-eri-jime  

KWANSETSU-WAZA : Les techniques de clés

ude-garami ude-gatame juji-gatame
ashi-gatame hara-gatame waki-gatame


Les Techniques de Défense

ATEMI-WAZA : Les techniques de coups
NAGE-WAZA : Les projections spécifiques
KSANSETSU-WAZA : Les clés spécifiques

 

Traduction des Techniques

Cours de Joponais avec Judoclic


O GOSHI 

grande bascule de hanche

IPPON SEOI NAGE
projection par une épaule

O Soto Gari
grand fauchage extérieur

DE ASHI BARAI
balayage du pied qui avance

HIZA GURUMA 

roue autour du genou

Uki Goshi
tour de hanche simple

Tsuri Komi Goshi
hanche péchée

Harai Goshi
hanche fauchée

Morote Seoi Nage
Projection d'épaule par deux mains

Sasae Tsuri Komi Ashi
Blocage du pied en pêchant

Ko Uchi Gari
Petit fauchage intérieur

O Uchi Gari
Grand fauchage intérieur

Tai Otoshi
Renversement du corps par barrage

Okuri Ashi Barai
balayage des deux pieds

Koshi Guruma
Enroulement de la hanche

 

Hane Goshi
Hanche percutée

Uchi Mata
Fauchage interne

Ko Soto Gari
Petit fauchage extérieur

Kata Guruma
Roue autour des épaules

Ashi Guruma
Enroulement autour de la jambe

Tomeo Nage
Sutemi en cercle (sacrifice pour projeter)

Ko Soto Gake
Petit accrochage extèrieur

Uki Otoshi
Renversement du corps

O Soto Otoshi
Grand renversement extérieur

O Guruma
Grand enroulement

Soto Maki Komi
Enroulement extérieur

Harai Tsuri Komi Ashi
Balayage du pied en pêchant

Uki Waza
Sutemi latéral

Yoko Otoshi
Sutemi latéral

Utsuri Goshi
Contre de hanche avant

Yoko Guruma
Sutemi enroulé de côtê par l'extérieur

Ushiro Goshi
Contre de hanche arrière

 Précédent     Index